De Leerlingenraad



Op basisschool de Kreek'l wordt jaarlijks een nieuwe leerlingenraad gekozen, bestaande uit 6 leerlingen uit groep 6 t/m 8. Voor de verkiezingen geven kinderen dan een reden op waarom zij in de leerlingenraad willen. Vervolgens mogen de kinderen van groep 6 t/m 8 kiezen welke reden zij het beste vinden. Er zijn geen namen gekoppeld aan deze redenen, dus kinderen weten niet op wie ze stemmen.
Naast de leerlingen in de leerlingenraad, zit onze directeur Piet de Jongh bij de leerlingenraad én een van de leerkrachten. Ook de leerkracht wordt gekozen door de kinderen uit groep 6 t/m 8, enkel op basis van argumenten. Ook hier is er geen naam gekoppeld aan de argumenten.

Dit schooljaar bestaat onze leerlingenraad uit:

  • Jay Derrix
  • Femke Timmers
  • Sanne Verstegen
  • Jade Loeffen
  • Brendy Uijlen (leerkracht)
  • Piet de Jongh (directeur)


De leerlingenraad houdt zich bezig met zaken rondom school waar zij verbeteringen willen zien. Dit verzinnen zij niet zelf, maar zij raadplegen hun achterban voor tips en suggesties. Dit betekent dat de raadsleden uit groep 7/8 de kinderen uit groep 1/2 en groep 8 raadplegen, de raadsleden uit groep 6/7 zijn gekoppeld aan groep 3/4 en groep 7 en de raadsleden uit groep 5/6 aan groep 4/5 en groep 5/6.

Naast het inventariseren van ideeën uit de verschillende groepen, hebben de raadsleden ook de taak om terug te koppelen aan hun groepen of en waarom bepaalde ideeën wel of niet uitgevoerd worden.
 


Tijdens onze eerste bijeenkomst hebben we het volgende bedacht:
 
Schoolplein
Wij gaan met de leerlingenraad het schoolplein vernieuwen samen met Ramona, Nancy, Bram, Rens, Ine, Julia, Loïs en Guusje.
Ons plan is om er de hele school bij betrekken? We verdelen de 6 kinderen in 3 groepjes van 2.
En dan gaan we de klassen rond.
We gaan dan kijken of er ideeën zijn in de klas. Deze kunnen we dan bespreken in de leerlingenraad. Misschien zijn er goede ideeën. Deze kunnen dan echt worden. Het zal dan wel niet te duur moeten zijn.
 
Op maandag 4 november zijn we weer bij elkaar geweest.
We hebben ons voorbereid op de MR vergadering van aanstaande woensdag.
Piet heeft uitgelegd wat het verschil is tussen de OuderVereniging en de MedezeggenschapsRaad. Wat willen wij als leerlingenraad graag weten van de MR?
- Waarom zit je in de MR?
- Hoe kom je in de MR als ouder? en hoe als leerkracht?
- Wat doe je allemaal in de MR?
- Komen jullie vaak bij elkaar en waar hebben jullie het dan over?

De ideeën die de kinderen uit de verschillende groepen gaven over het schoolplein zijn door de leerlingenraad verzameld, uitgewerkt en al afgegeven bij de oudervereniging. Goed werk!

Wat verder besproken is:
- etuis of pennenbakjes? Dit gaat in overleg met de leerkracht.
- vulpen, balpen of stabilo? Juf Renate gaat dit voorleggen in de volgende teamvergadering. Mag iedereen schrijven waar hij / zij mee wil?