Kernconcepten


In schooljaar 2013-2014 zijn we gestart met de invoering van het werken met kernconcepten.  Het is een aanpak voor wereldoriëntatie die ruimte laat voor leerkrachten en leerlingen, maar
waarbij wel doelgericht wordt gewerkt aan het verwerven van inzichten.
Als uitgangspunt worden de kerndoelen gehanteerd die door het ministerie van onderwijs wettelijk zijn vast gelegd.
 
Op basis van deze doelen kunnen leerkrachten de leeromgeving inrichten met allerlei
uitdagende werkvormen, activiteiten en leerbronnen. Bij het werken met kernconcepten
worden toegepast lezen, communicatieve vaardigheden ( waar onder stellen, spreken en
luisteren) en creatieve vakken geïntegreerd. In de kernconcepten kunnen ook
rekenvaardigheden worden opgenomen ( met name de rekenonderdelen ‘meten’ en ‘wegen’).
De kernconcepten maken het mogelijk toe te passen wat ze leren tijdens de
instructielessen. Daarmee wordt het geleerde voor kinderen betekenisvol.
 
De kinderen krijgen een keuze uit een ruim aanbod van activiteiten waarbij het accent ligt op
het doen, het handelen en het actief lerend bezig zijn.
 
Om inzicht te verwerven is het van belang dat vanuit verschillende invalshoeken naar het kernconcept gekeken wordt en ze in samenhang onder de aandacht van de kinderen te brengen.
 
Voor alle leerjaren hebben we kernconcepten vastgesteld, waarmee elk schooljaar aan de kerndoelen voor oriëntatie op mens en wereld tegemoet wordt gekomen.
Bij de uitvoering van de kernconcepten komen we tegemoet aan de talenten van iedere leerling.

Schema onderwerpen Kernconcepten:

 
Jaarplanning kernconcepten                                                             
 
 
2014 – 2015
 
Week 36-39
 
Groep 1 - 2 34 Mijn lijf
Groep 3 - 4 34 Ziek zijn
Groep 5 - 6 34 Voeding
Groep 7 - 8 34 Puberteit, EHBO en verslaving
 
Week 41-45    
 
Groep 1 - 2 36 Regels en afspraken
Groep 3 - 4 36 Als ik de baas was
Groep 5 - 6 36 De gemeenteraad
Groep 7 - 8 36 Het kinderparlement (2 jaar achter elkaar)
 
Week 47-50
 
Groep 1 - 2 38 Sinterklaas en kerst
Groep 3 - 4 38 Sinterklaas en kerst
Groep 5 - 6 38 Christendom
Groep 7 - 8 38 Wereldgodsdiensten
 
Week 2-5
 
Groep 1 – 2 45 Gereedschappen
Groep 3 - 4 45 Bouwen
Groep 5 - 6 T1 Jagers en boeren
Groep 7 – 8 T7 Pruiken en revolutie
 
Week 7-11
 
Groep 1 - 2 43 Het weer
Groep 3 - 4 43 Weersveranderingen
Groep 5 - 6 43 Het weerstation
Groep 7 - 8 43 Klimaten
 
 
Week 13-16
 
Groep 1 - 2 41 Oei, ik groei
Groep 3 - 4 41 De kwekerij
Groep 5 - 6 41 Menselijk lichaam
Groep 7 - 8 41 Voortplanting
 
 
 
Week 20-23
 
Groep 1 - 2 35 De supermarkt
Groep 3 - 4 35 Het restaurant
Groep 5 - 6 T2 Grieken en Romeinen
Groep 7 - 8 T10 Televisie en computers
 
Week 25-28
 
Groep 1 - 2 44 Kleuren en vormen
Groep 3 - 4 50 De plattegrond
Groep 5 - 6 50 De zon
Groep 7 - 8 50 De ruimte in
 
 
 
2015-2016
 
Week
 
Groep 1 - 2 35 voetganger
Groep 3 – 4 35 de fiets
Groep 5 - 6 35 Verkeer
Groep 7 – 8 35 consumentengedrag
 
Week
 
Groep 1 - 2   eigen invulling
Groep 3 - 4   eigen invulling
Groep 5 - 6 T5 Ontdekkingen en boekdrukkunst
Groep 7 – 8 T6 Regenten en vorsten
 
Week
 
Groep 1 – 2 39 Het bos en het park
Groep 3 - 4 39 Landschappen
Groep 5 - 6 39 Milieuvervuiling
Groep 7 – 8 39 Energie en duurzaamheid
 
Week
 
Groep 1 – 2 38 sinterklaas en kerst
Groep 3 - 4 38 sinterklaas en kerst
Groep 5 - 6 38 Christendom
Groep 7 – 8 38 Wereldgodsdiensten
 
 
 
 
Week
 
Groep 1 - 2 48 Water
Groep 3 - 4 48 Rivieren kanalen en meren
Groep 5 - 6 48 Daar staat een molen
Groep 7 - 8 48 Nederland waterland
 
Week
 
Groep 1 - 2 T1 Dinosaurussen
Groep 3 - 4 T3 Monniken en ridders: het kasteel
Groep 5 - 6 T3 Monniken en ridders
Groep 7 - 8 T8 Burgers en stoommachines
 
 
Week
 
Groep 1 - 2   Eigen invulling
Groep 3 - 4   Eigen invulling
Groep 5 - 6 T4 Steden en staten
Groep 7 - 8 T9 Wereldoorlogen
 
Week
 
Groep 1 - 2 47 Mijn huis
Groep 3 - 4 47 Het eigen dorp
Groep 5 - 6 47 Grondsoorten
Groep 7 - 8 47 Ruimtelijke inrichting