Schoolgids


Op deze pagina vindt u de schoolgids 2015-2016 van basisschool  De Kreek’l te Reek. Deze schoolgids vertelt u en andere belangstellenden hoe we het onderwijs en andere zaken op de school vorm en inhoud geven. De Kreek’l is een basisschool die kwalitatief onderwijs wil leveren.

Gedurende acht jaar levert basisschool De Kreek’l een grote bijdrage aan een belangrijke periode in het leven van kinderen. Wij willen in die periode de mogelijkheden van de kinderen zoveel mogelijk benutten. Ook willen wij graag dat de kinderen kunnen terugkijken op een onvergetelijke periode.

Inzet en betrokkenheid van ouders en leerkrachten en  een goede samenwerking tussen beide is bij het realiseren van deze intentie onontbeerlijk. Bij deze schoolgids hoort de schoolkalender. Deze kalender geeft informatie over praktische zaken die u moet weten, onderwerpen die per schooljaar veranderen, geplande activiteiten en de adressenlijst van de betrokkenen bij de school.

Deze schoolgids is tot stand gekomen met instemming van de Medezeggenschapsraad van De Kreek’l. Mocht u suggesties ter verbetering hebben, dan bent u van harte uitgenodigd om ze op school kenbaar te maken.

Klik hier om onze schoolgids (pdf) te downloaden