Oudervereniging


De oudervereniging (OV) ondersteunt school bij het organiseren van diverse activiteiten, zoals: de Kinderboekenweek, Sinterklaas, Kerst, Carnaval, Pasen, Schoolreis, en de Sportdag.
De activiteit wordt steeds door één of twee leden van de oudervereniging samen met een leerkracht georganiseerd. Via de ouderparticipatielijst, die aan het begin van elk schooljaar onder alle ouders wordt verspreid, wordt geïnventariseerd welke ouders daarnaast samen met het OV-lid willen helpen bij de activiteiten.
De oudervereniging regelt aan het begin van elk schooljaar de klassenouders
De jaarlijkse ouderbijdrage wordt door de ouderverening geïnd en gebruikt voor de bekostiging van alle activiteiten (waaronder ook de schoolreis).
 

Samenstelling van het bestuur van de oudervereniging:

Voorzitter

Anieke van Uden (toegetreden per 5 okt 2015)

Penningmeester

Ramona Toonen

Secretaris

Bianca van den Bosch

Leden

Nancy Bloemers

 

Jolanda Bossers

  Annoesjka Weideveld
Teamlid

Melinda Lenting

 

 

Nieuwe leden zijn altijd welkom. Op onze jaarvergadering worden de nieuwe bestuursleden gekozen, die in plaats komen van hen die aftreden.
Via deze link kunt u binnenkort het jaarverslag van de OV voor het schooljaar 2014-2015 inzien.
 

Acties Werkgroep herinrichting schoolplein

Twee leden van de OV, Nancy en Ramona, houden zich samen met de leerlingenraad en een aantal actieve ouders bezig met het opknappen van het schoolplein. Meer algemene informatie over de voortgang van de herinrichting van het schoolplein is te vinden op de Facebookpagina: https://www.facebook.com/schoolpleindekreekl en op de eigen webpagina van de werkgroep.

 

Verslag Algemene Leden Vergadering 5 oktober

Op de maandagavond 5 oktober heeft de Algemene Leden Vergadering (ALV) van de OV plaats gevonden.
Tijdens deze avond is verantwoording afgelegd tegenover de ouders en de leden van de MR over de besteding van het geld uit de jaarlijkse ouderbijdrage. Omdat er geen ouders aanwezig waren, concluderen wij als leden van de OV dat ouders de OV-leden volledige verantwoordelijkheid toevertrouwen en geen vragen, op- of aanmerkingen hebben bij de manier waarop het geld uit de ouderbijdrage jaarlijks wordt besteed. Mede gezien de zeer matige opkomst van voorgaande jaren, is besloten in het vervolg geen Algemene Ledenvergadering vanuit de OV meer te organiseren.
Tijdens de ALV is onder andere te kennen gegeven dat de jaarlijkse ouderbijdrage per omgaande wordt verhoogd tot €35,00 per kind per jaar (was €30,00 per kind per jaar). Hiertoe is besloten vanwege de steeds hogere entreeprijzen bij het jaarlijkse schoolreisje maar belangrijker nog, ouders hebben massaal te kennen gegeven dat ze de veiligheid van hun kinderen (terecht) ontzettend belangrijk vinden, met name doelend op de manier van vervoer tijdens de excursies. Daarom gaan de kinderen vanaf dit schooljaar voortaan met een touringcar op schoolreisje, waarmee de kosten aanzienlijk zullen toenemen.
Tevens is er tijdens de ALV afscheid genomen van Larissa Weitzel (aftredend voorzitter) en Patricia Jansen (lid) en is Anieke van Uden verwelkomd als nieuwe voorzitter.