Medezeggenschapsraad


De MR is een orgaan waarin, overeenkomstig de Wet Medezeggenschap Onderwijs, vertegenwoordigers van ouders en schoolteam zitting hebben. De doelstelling van de MR is het bevorderen van de medezeggenschap van ouders en personeel, ten behoeve van het onderwijs op school. De MR houdt zich bezig met allerlei schoolse zaken. Met betrekking tot diverse beleidszaken is aan de MR een advies- en instemmingsrecht toegekend.
De vergaderingen zijn in principe openbaar dus elke ouder of leerkracht is altijd welkom om een vergadering bij te wonen als toehoorder.

 

Samenstelling medezeggenschapsraad

Onze MR bestaat uit 4 leden; 2 ouders (oudergeleding) en 2 leerkrachten (personeelsgeleding). Helemaal onder aan de pagina stellen zij zich aan u voor.

 
Vergaderschema (aanvang 20 uur, tenzij anders vermeld):
1.   20 sept 2016  


 

Agenda eerstvolgende vergadering (1 week voorafgaand aan de vergadering beschikbaar)
Agenda MR 1 2016-09-20
 

Notulen laatste vergadering(en) (3 weken na afloop van een vergadering beschikbaar)

Notulen MR 6 2016-07-12
Notulen MR 5 2016-05-31
Notulen MR 4 2016-04-16
Notulen MR 3 2016-02-23
Notulen MR 2 2016-01-13
Notulen MR 1 2015-10-20
 

Overige documenten

Jaarverslag MR 2015-2016

Jaarverslag MR 2014-2015
Jaarverslag MR 2013-2014
Reglement MR
Huishoudelijk Reglement MR

Evaluatie andere schooltijden (gehouden eind schooljaar 2013-2014)

 

Leden van de MR

Luc Schouten - voorzitter MR
Oudergeleding
Samen met Wilma Hendriks,  Jeske (groep 5) en Mats (groep 1) woon ik met veel plezier al ruim 6 jaar in Reek. Ik werk als directeur op basisschool De Harlekijn in Son en Breugel.
Ik vind het erg prettig en inspirerend om me in te zetten voor het primair onderwijs. De dynamiek, grote betrokkenheid en positieve sfeer op een basisschool spreekt me erg aan. Ik geloof dat elk kind gemotiveerd en toegerust is zich te ontwikkelen. Kinderen willen laten zien wat ze kunnen en hebben behoefte aan verbinding. Een goede relatie tussen kind en leraar is daarbij essentieel.
Ik vind het leuk om als lid van de MR ouders te vertegenwoordigen op de Kreek'l. De vrije tijd die overblijft besteed ik graag aan lezen, tennissen, hardlopen en klussen in en om het huis. Het laatste niet alleen in Reek maar ook in ons huis in Frankrijk. 
Wellicht binnenkort tot ziens in of rond De Kreek’l.

 

Patricia Jansen - lid MR
Oudergeleding
Mijn naam is Patricia Jansen-van Vliet, ik ben 42 jaar, en samen met mijn man Mark woon ik sinds 2003 in Reek. Onze jongste zoon Tim zit in groep 8 op de Kreek'l. Onze oudste zoon heeft vorig jaar afscheid genomen van de basisschool. Ik zit sinds het schooljaar 2011-2012 met veel plezier in de MR, en 2016-2017 zal dus mijn laatste jaar zijn. Ik vind het belangrijk om mee te kunnen praten over het beleid op school, en daardoor meer kennis te krijgen over wat er allemaal speelt en waar een school mee te maken krijgt en op in moet spelen. Ik vind het boeiend om te zien hoe onze school met de toch beperkte middelen ontzettend positief bezig is met het verbeteren van de onderwijsontwikkeling, en ik hoop hier vanuit de MR een bijdrage aan te kunnen leveren. 

Ik werk 23 uur per week als coördinator voor MCC CONNECT, een Medisch Coördinerend Centrum in de regio Rivierenland, dat (kort gezegd) de samenwerking tussen huisartsen in de regio Gelders Rivierenland en Ziekenhuis Rivierenland in Tiel wil optimaliseren. De tijd die ik nog over heb besteed ik graag aan Pilates en aan lezen.
 

Gabby van den Berg - lid MR
Leerkrachtgeleding
Zie voor meer informatie de Wie ben ik? pagina.

 
Sandra Roovers - lid MR
Leerkrachtgeleding
Zie voor meer informatie de Wie ben ik? pagina.