Leerlijnen


Regelmatig krijgen wij de vraag van ouders hoe hun kind tegenwoordig rekent. De ouderwetse staartdeling wordt bijvoorbeeld niet meer aangeboden in de groepen, maar wat doen ze dan wel?
En wat leert mijn kind nu eigenlijk dit schooljaar bij taal en spelling?

Hieronder kunt u de verschillende leerlijnen vinden voor Rekenen, Taal en Spelling. Hierin wordt per groep (of leerjaar) uitgelegd wat er aan bod komt en op welke manier (rekenen).


Leerlijnen Rekenen

Leerlijnen Taal

Leerlijnen Spelling